การร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี

        เนื่องจากโครงการหนังสือธรรมะแจกฟรี ได้เริ่มทำการแจกหนังสือธรรมะตั้งแต่ 2002 เป็นต้นมา ทุกเดือน เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสร้างบุญมีส่วนร่วมในการบริจาคค่าหนังสือธรรมะหรือค่าแสตมป์ (ค่าส่งหนังสือ) หนังสือที่จัดพิมพ์ในแต่ละเดือน เมื่อพิมพ์เสร็จจะส่งไปให้ผู้ร่วมบริจาคก่อน ที่เหลือจากการส่งไปให้ผู้ร่วมบริจาคแล้ว จะดำเนินการแจกจ่ายไปยัง สถานธรรม, วัด, โรงพยาบาล, สถานพินิจ, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ห้องสมุด และญาติธรรมบุคคลทั่วไป หรือผู้แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือต่อไป
1.ส่งเสริมการศึกษาธรรมะ
2.ส่งเสริมการบำเพ็ญธรรมทานที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยม
3.สร้างสังคมธรรม ส่งเสริมนิสัยการเสียสละและแบ่งปัน
4.เพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งธรรมและความเจริญงอกงามแห่งปัญญา
5.ดำเนินการเพื่อสาธารณกุศล
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการค้าและการเมืองแต่ประการใด
        ดำเนินการโดย
        www.mindcyber.com
ร่วมบริจาคได้โดยโอนเข้าบัญชีชื่อ นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม
ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ สะสมทรัพย์ บางเขน 161-5-47258-4
กรุงไทย ออมทรัพย์ สามแยกเกษตร 039-1-97331-2
กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ บางเขน 047-1-72695-2
กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางเขน 070-2-76994-9
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ บางเขน 041-2-66297-7
1.จดหมายเลขบัญชี
2. เมื่อท่านโอนแล้วให้เมล์มาแจ้งที่ mindcyber@gmail.com หรือ แจ้งผ่านเว็บได้เลย หรือ ส่ง sms หรือ Lind : mindcyber มาที่ 0942951691 เพื่อแจ้งรายละเอียดดังนี้
2.1 รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
2.2 จำนวนเงิน ธนาคาร วันที่โอน
2.3 จำนวนที่ต้องการรับ เช่น 2, 20, 50 เล่ม
2.4 แจ้งที่อยู่รับหนังสือต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทร