นิทานกฎแห่งกรรม

ต้นเหตุผลกรรมโดยพระพุทธจี้กง
นิทานกฎแห่งกรรม
กรรมของขอทานตาบอด
เหตุที่ภรรยาขี้บ่น
ไร้บุตรเพราะมักมากกามคุณ
เหตุที่โชคดีมีสุข
กรรมของการพรากเนื้อคู่ผู้อื่น
การจองเวร
ไร้โรคภัยเพราะบริจาคยา
กรรมของการสำส่อน
โกงตาชั่ง ปล่อยกู้คิดดอกแพง
ติดหนี้ไม่จ่าย ลูกเกิดมาทวงหนี้
เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล
กรรมของการทอดทิ้ง
สวดพระสูตรสลายบาปกรรม
กรรมของแม่ชีกิเลสหนา
กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น
หนี้กรรมสามชาติ
กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน
กรรมของการฆ่าวัว
กรรมของหมอทำแท้ง
กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ
กรรมของการหนีหนี้
กรรมของการลักทรัพย์
กรรมของการเก็บเงินได้แล้วไม่คืน
กรรมของหมอไร้จรรยาแพทย์
ทำดีได้ดี
เหตุที่เป็นโรคเหน็บชา
พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย
กรรมของการหลอกลวงผู้หญิง
ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก
กรรมของการยักยอกเงินวัด
กรรมของการเนรคุณพี่ชาย
เหตุที่ร่างกายพิการ
ผัวแก่เมียสาว
กรรมของคนใจบาป
เหตุที่ตาบอด
เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก
จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก
กรรมของการกินเนื้อหมา
สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน
สร้างสมกุศลย่อมเจริญ
กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย
กรรมของการประพฤติผิดในกาม
เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม
โอวาทตี่จั่งอ๊วง
วิธีแก้กรรม
การบำเพ็ญธรรม
เตือนมนุษย์


1e44e

หนังสือธรรมแนะนำ