กฎนรกไร้ความปราณี2

คำนำจากผู้เขียน
นรกสั่นกระดิ่งอมลูกอัณฑะ
สมุดเกิดตาย – ที่แท้ทุกอย่างถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
ในที่สุดก็ได้เห็นกระจกส่องกรรมที่เล่าลือกันมานาน
จ้าวแห่งยมโลกผู้บัญชาการสูงสุดในนรกภูมิ
หนังสือทวงวิญญาณจากยมโลก
เยี่ยมวีรบุรุษของชาติขุนพลเอวี้ยเฟย เล่าความหลังครั้งอดีต
น้ำแกงยายเมิ่งถ้วยเดียว บุญคุณความแค้นล้วนลืมสิ้น
ผลกรรมอันแสนทรมานของการกินทิ้งกินขว้างสิ้นเปลืองอาหาร
บุญวาสนาและอายุขัยที่อุตส่าห์สะสมมาด้วยความยากลำบากถูกบั่นทอนลง สุดท้ายแล้วการสูบบุหรี่ทำให้สูญเสียอนาคตไปอย่างสูญเปล่า
การเลื่อนตำแหน่งของมหาราชตงเอวี้ยกับภัยพิบัติของชมพูทวีป
พระภูมิเจ้าที่เทพบุญวาสนา
คำพูดเท็จคำเดียวสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่
พูดเพ้อเจ้อโดนลงโทษอย่างเจ็บปวดทรมาน
ตะปูบินตัดลิ้น
ผลกรรมของการพูดคำหยาบ
นรกวิญญาณไร้ญาติตกปลากระโทงดาบเดียวดาย
อาอวี้เข้าเยี่ยมเทพหลักเมือง

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ