พระโอวาทพระพุทธจี้กง

ปัญญาคือะไร
ปัญญาดุจอาวุธ
ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ
ความฉลาดเป็นเพียงเปลือกนอกของปัญญา
ปัญญาเหมือนกับตะเกียง
ปัญญามีจำกัด มีกว้างไกล
ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์
ใช้ปัญญาเหนืออารมณ์
ปัญญาแยกแยะตามจริง
ใช้ปัญญายอมรับความจริง
ใช้ปัญญารับความลำบาก
ใช้ปัญญาหยุดกิเลส
คมปัญญาตัดกิเลส
มารู้จักโลภ โกรธ หลง
สามพิษ
หันหน้าสู้กิเลส
ไม่รักจะโกรธทำไม
คาดไม่ถึง
ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล
อย่าวิ่งหนีทุกข์
ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข
บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย
ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม
เคราะห์ภัยจากกรรม
กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม
สัตว์มีวิญญาณเช่นคน
ลดล้างกรรมด้วยความดี
สร้างบุญด้วยจิตใจที่ดีพร้อม
ทำบุญอย่ายึดติด

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ