เรื่องสั้นสอนใจ

ความกตัญญู
รักพี่รักน้อง
ซื่อสัตย์ภักดี
มีสัจจะ
มีมารยาท
เที่ยงธรรม มีคุณธรรม
สุจริต
มีความละอาย
มีความเมตตา
ปัญญา
ไม่ขายม้าพยศ
ไม่กินไก่ที่ขโมยมา
ฤาษีกับนกน้อย
บ้านของนก
เต็มหรือยัง
ท่านก็คือพุทธะ
คนแก่ปลูกต้นไม้
ใบหูแลกกับไก่ป่า
พระพุทธเจ้าเด็ดดอกไม้
การใส่บาตรที่ไม่ธรรมดา
เป็นเพราะเมล็ดไม่เหมือนกัน
ชาติเดียวใช้กรรมจนหมด
ผู้มีคุณธรรม
ใช้หนี้แทนบิดา
พระจันทร์กำลังมองพ่อ
ผลของการเสียสัจจะ
ความโลภเป็นเหตุ
แม่จวนจะกลับแล้ว
ปณิธานของสามเณรน้อย
ไม่รู้หนังสือแต่บรรลุอรหันต์
ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
พระรักษาศีล
ข้าวเปลือกสองหาบ
วางดาบเพชฌฆาต
คดีประหลาด
น้ำชาล้นจอก
เคล็ดลับความสามัคคี
ตายแล้วฟื้น
ใบ้กตัญญู
กตัญญูต้องมาก่อน
ลักเกลือหนึ่งกำต้องชดใช้หนึ่งเกวียน
ชีวิตคือความฝัน
ผลแห่งการให้ทาน
แม่หม้ายตัวอย่าง
พระรังนกโปรดอำมาตย์ไป๋
ช่วยเขาช่วยตน
ภรรยา 3 คน
จดหมายเตือนจากยมบาล
ติดหนี้ต้องชดใช้
จอหงวนหลอ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ