นิทานปล่อยสัตว์เล่ม3

เสียงสวรรค์
กรรมทันตา
ตายเหมือนนก
คนใจแคบ
เล็กหรือใหญ่ก็คือ “ชีวิต”
ไฟแค้นจิ้งจก
สมควรตาย
ฆ่าหมูกรรมสนอง
ไม่ทันตาย ก็ตกนรก
ร่ำรวยได้ ก็ล่มจมได้
หนี้แค้นต้องชำระ
กินให้หนำใจ
กรรมของคนชอบกิน
ผลกรรมจากอดีต
คนหน้าแพะ
ฟ้าพิโรธ
ก่อนตายกลายเป็นหมา
ขอกัดแค่คำเดียว
แส้อาญาสิทธิ์
มิใช่แค่ความฝัน
ลูกกบร้องทุกข์
สื่อกันด้วยใจ
เราช่วยเขา เขาช่วยเรา
มุ่งมั่นตั้งใจจริง
หมอที่แท้จริง
เคล็ดวิธีสู่ความเจริญรุ่งเรือง
สร้างบุญสลายบาป
ปล่อยสัตว์ตอบแทนพระคุณครู
พุทธานุภาพ
อานิสงส์ของการกินเจ
กินเจลดกรรม
เซ่นไหว้ให้ถูกต้อง
วงเวียนกรรม
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
บทสรุป

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ