นิทานปล่อยสัตว์เล่ม2

ขอแรงสัตว์ใหญ่ช่วยสัตว์เล็ก
สวนปล่อยสัตว์
นกเป็ดน้ำหัวใจสลาย
ฆ่าอย่างไร ก็ตายอย่างนั้น
ฆ่างู ฆ่าชีวิตลูก
ปลาไหลมรณะ
กรรมตามทัน
กบทวงชีวิต
กินอย่างไรตายอย่างนั้น
ความตายปริศนา
เกิดเป็นควายทุกข์แค่ไหน
คนหัวเป็นวัว
เป็นวัว 11 ชาติ
ฟ้าลงโทษ
เงินที่ไม่บริสุทธิ์
ตะพาบน้ำทวงชีวิต
กรรมของคนจับเขียด
ผลกรรมตอบสนอง
สะสางบัญชีกรรม
ทำดีได้ดี นิทานปล่อยสัตว์
ข้าราชการสองพี่น้อง
สัตว์น้ำรักษาโรค
ตะพาบน้ำพยาบาล
ตะขาบฟังธรรม
สุนัขจิ้งจอกทดแทนบุญคุณ
เบื้องบนให้อภัย
เขียนคัมภีร์ลดกรรม
ผลของเมตตาจิต
กุศลของบรรพบุรุษ
ลูกหลานกำไลหยก
ปล่อยงูได้ลูกแก้ว
เสียงคำอำลา
สายฝนแห่งเมตตา

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ