นิทานปล่อยสัตว์เล่ม1

สละเนื้อช่วยนก
ปลดตาข่ายปล่อยกระต่าย
ผู้นำที่แท้จริง
ดวงใจแม่กวาง
ชะนีน้ำตาร่วง
ทำไม่ดีตายไม่ดี
สร้างกรรมให้ลูก
มีดฆ่าควายตัดลิ้น
สุนัขประหลาด
กินแบบพิสดาร
แค่พริบตาก็ตายได้
อย่าคิดว่าไม่ผิด
ปลาไหลขอชีวิต
แม่ไก่นักสู้
ตะพาบน้ำช่วยรักษาโรค
ช่วยปลาต่ออายุ
ปล่อยสัตว์ต่ออายุ
พ้นโทษเพราะแมลงวัน
เลียงผาช่วยชีวิต
นกมาร่วมงานศพ
ไม่จมน้ำตายเพราะเต่า
ช่วยงู ได้ตำรายา
ช่วยเต่าได้เป็นมหาอุปราช
สมความปรารถนาได้ด้วยบุญกุศล
บรรพบุรุษสร้างบุญกุศลถึงลูกหลาน
เกิดกี่ชาติก็สมบูรณ์พูนสุข
สัมฤทธิ์ผลเพราะตั้งใจจริง
เณรน้อยช่วยมด
ไออุ่นจากอ้อมแขน
ใช้เงินปล่อยสัตว์
จื้อ ฉั่น ปล่อยปลาในบึง
ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ถูกจับ
สู่สุคติภพด้วยจิตเมตตา

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ