เที่ยวเมืองนรก

คำนำเที่ยวเมืองนรก
เทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่
คำอนุโมทนาของพระบุพวิสุทธิเทพ(ไท้เสียงบ้อเก๊ก)
คำอนุโมทนาของพระจอมศาสดาจารย์อรหันต์กษิติครรภ์
คำอนุโมทนาพระกวงเฮงฮูจื้อประธานสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง ประทับทรง
คำอนุโมทนาของกุมารเทพ เง็กฮือทงจื้อ
เทพเลขาลงประทับทรง ประกาศว่า: เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2521 คำบรรยาย
เที่ยวภูเขาหัวใจชมถ้ำนรก
ตอนเที่ยวสระน้ำสบายใจ
ตอนเที่ยวแดนต่อแดนระหว่างมนุษยโลกกับยมโลก
ตอน ผ่านประตูผีรับฟังการบรรยายธรรม
ท่องแดนนรกขุมที่ 1 สนทนากับยมบาล ชิ่งก้วงอ๊วง
ท่องหอกระจกวิเศษ
ท่องโรงซ่อมพระสูตร
ตอน ท่องเมืองผีตายโหง
เที่ยวเมืองผีตายโหง ครั้งที่ 2
สนทนากับเจ้ายมบาล ขุมที่ 2 “ฉอกังอ๊วง”และเยี่ยมชมโรงแสดงธรรม
ท่องนรกย่อยตมอุจจาระ-ปัสสาวะ
ท่องนรกย่อยแดนหิวโหย
ท่องสะพานมรณะ (ไน้ฮ้อเกี้ย) และชมฟลอร์นรก
ท่องสระน้ำแข็งนรกน้อย
พบเจ้ายมบาลขุมที่ 3 (ซ่งตี่อ๊วง)
ท่องแดนควักตานรกน้อย
ท่องแดนเหล็กขูดหน้านรกน้อย
ตอน ท่องนรกน้อยแดนแขวนหัวทิ่ม
ตอน ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชีวิตคืนชีพ
ตอน ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 2
ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 3
ขุมที่ 4 ตอน พบปะท่านยมบาลโหงวกัวอ๊วง
ตอน ท่องแดนกรอกยานรกน้อย
ตอน ท่องแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อย
ตอน ท่องแดนแทงปากนรกน้อย
ตอน ท่องแดนตัดเอ็นแทะกระดูกนรกน้อย
ตอน ท่องแดนผึ้งพิษนรกน้อย
ตอน ท่องแดนผึ้งพิษนรกน้อยครั้งที่ 2
ตอน ท่องแดนผึ้งพิษนรกน้อย ครั้งที่ 3
ตอน ท่องหอส่องบ้านเดิมพบยมบาลเซียมล้ออ๊วง
ตอน ฟังยมบาลวิจารณ์การพร่า (ฆ่า) หัวใจ
ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย
ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย ครั้งที่ 2
ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อย ครั้งที่ 3
ตอน ท่องแดนพร่าหัวใจนรกน้อยครั้งที่ 4
ขุมที่ 6 ตอน สนทนากับยมบาลเปียงเซี้ยอ๊วง
ตอน ท่องแดนตัดไตหนูนรกน้อย
ตอน ท่องนรกสอนขับรถ
ตอน ท่องแดนแหวกปากเอาเข็มทิ่มนรกน้อย
ตอน ท่องแดนตาข่ายหนามตั๊กแตนเจาะนรกน้อย
ตอน ท่องศาลเจ้าที่เจ้าทางดูเหตุการณ์ผู้ที่ตายแล้วไปผุดไปเกิด
ตอน ท่องไท้ซัวอ๊วง ชมแดนเผาหัวนรกใหญ่
ตอน ท่องแดนไฟนาบนิ้วมือนรกน้อย
ตอน ท่องแดนลากไส้นรกน้อย
ตอน ท่องแดนทูนหินคู้ตัวนรกน้อย
ตอน ท่องแดนกระทะทองแดงนรกน้อย
ตอน ท่องแดนตัดลิ้นร้อยแก้มนรกน้อย
ขุมที่ 8 ตอน สนทนากับยมบาลโตวฉีอ๊วง
ตอน ท่องแดนรถทับนรกน้อย
ตอน ท่องแดนตัดแขนตัดขานรกน้อย
ขุมที่ 9 ตอน พบปะกับเผ่งเต้งอ๊วง
ตอน ท่องแดนน้ำมันลวกกายนรกน้อย
ตอน ท่องแดนงูแดงเจาะไชร่างกายนรกน้อย
ตอน ท่องนรกใหญ่อาปี้ (นรกโลกันตร์)
ตอน พบยมบาลจ้วงหลุ้งอ๊วง ขุมที่ 10
ตอน ชม “สำนักหมุนเวียนฆาตเคราะห์”
ตอน ชมศาลาเม้งผั้วเต้ง
ตอน ชมการเวียนว่ายตายเกิดใน 6 ช่องทาง
ตอน ท่องแหล่งสามัญชนในแดนนรก
ตอน ท่องสำนักรวมกุศล กองให้รางวัลคนดี กองลงโทษคนชั่ว
ตอน ท่องบ่อน้ำเลือดและขุมภูผาตะวันออก
ตอน ไปพบปะพระอรหันต์กษิติครรภ์และเที่ยวงานฉลองสมโภช
เทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่ เที่ยวเมืองนรก
ปัจฉิมลิขิตพระอรหันต์จี้กงเสด็จลงตรัสว่า:

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ