วงเวียนกรรมของสัตว์โลก

พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม
สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสุขาวดีมีประกาศความว่า
เทวโองการท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ความว่า
สมเด็จพระแม่เจ้าแห่งสุขาวดีเสด็จลงทรงกลอนว่า
คำอนุโมทนาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม)
คำอนุโมนานำท่านเทพลือซุนเอี้ยงโจวซือ
ประกาศสำนักเลขาสวรรค์
เทวดาเซียนท้งประทับทรงมีกลอนว่า
สรรพสัตว์ถือกำเนิดจากจิตเดิมแหล่งเดียวกัน
สุนัขดำครวญครางถึงเวรกรรมที่ตนก่อไว้ สัตว์เลี้ยงทุกข์ทรมานเพราะชาติก่อนได้ทำชั่ว
นกแก้วพูดได้เพราะปากคอเราะรานนกห่านป่านกนางแอ่นสนทนาล้ำลึกถึงจิตคน
ไก่โต้งร้องขึ้นเพราะปากถือศีล ล่อม้าแบกของหนักเพราะกรรมชาติก่อน
มั่วกามเคล้าโลกีย์เกิดเป็นกวาง
ลิงป่ากระโดดโลดเต้นมือไวเยี่ยงขโมย
หลอกทรัพย์ลืมหนี้หนีทางไกลกลับชาติเกิดเป็นวัวควายใช้กรรมหนัก
เอาแต่กินงานไม่ทำเกิดเป็นหมูหลอกลวงคนไม่รู้ เนื้อต้องให้เขากิน
เต่าทรงศีลแสดงธรรมะอันลึกล้ำปลาไหลบำเพ็ญธรรมชำระบาป
หนทางชีวิตมนุษย์นั้นขรุขระหนูประพฤติตัวเสื่อมทรามตกลงสู่สัตว์
เกิดเป็นโคนมโคเนื้อแตกต่างกันต่างก็สละร่างเพื่อชดใช้กรรม
สัตว์เดรัจฉานมีจิตวิญญาณดุจเดียวกับมนุษย์ขนแกะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นควรนึกถึงบุญคุณมัน
สัตว์รู้จักเจ็บปวดรักตัวกลัวตายเสือช้างยึดป่าเป็นบ้านสำนึกผิด
อรหันต์จี้กงชี้บาปเพื่อเตือนสติให้ประพฤติธรรมผู้บรรลุญาณพูดสัจธรรมกับนกบนต้นไม้
บนแผงเนื้อ (สุนัข) หอมหมาเคืองแค้น สุนัขขาวสนองบ้านตระกูลตั้ง
จิตเดิมจรัสแสงแปลงร่างเป็นนกกระเรียนเดรัจฉานห้าชนิดเพียรถือศีลฝึกธรรมะ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่องานมงคลเป็นการเพิ่มบรรยากาศเศร้าสลด
ท่านพระครูกล่าวเสียดสีธรรมะต้องตกไปเป็นสัตว์เจ้าแม่จิตโพธิสัตว์เตือนไหว้เจ้าต้องใช้มังสวิรัติ
หนังสือร้องทุกข์ของสัตว์เดรัจฉาน
เจ้าแม่กวนอิมสร้างดอกบัวหินช่วยปลดทุกข์ประชามีเมตตางดฆ่าสัตว์ปล่อยชีวิต
ความเจ็บปวดของสัตว์ โดย ลี่อี้เจ๋ง
เยี่ยมยมบาลชมหอหมุนเวียนดูวิญญาณบาปเลือกทางเกิด
ยมบาลอธิบายหนทางหมุนเวียนสัตว์เกิดสี่ช่องทางมาจากข้างประตู
วงเวียนกรรมของสัตว์โลกสำเร็จลงพระแม่แดนสุขาวดีจัดพิธีเฉลิมฉลอง
หลักแห่งความไม่สูญสลายของจิตวิญญาณ ในคนและสัตว์
หมูสองตัวสนทนากัน
เกิดเป็นหมูมาชดใช้หนี้สิน
เกิดเป็นวัวชดใช้หนี้สิน
คนชื่ออิ๋วเอ้อซานตายแล้วไปเกิดเป็นวัว
ผิดประเวณีจึงไปเกิดเป็นหมู
ข่มขืนหญิงหม้าย ตายแล้วไปเกิดเป็นหมู
พ่อฆ่าสัตว์ บาปเวรตกทอดถึงบุตร-สะใภ้
ข้าราชการสื่อสารเกิดเป็นหมูสามครั้ง
เป็นข้าราชการลงโทษประหารคนผิด จึงไปเกิด เป็นสัตว์
บันทึกเรื่องอดีตสามชาติของนายอำเภอหนิว
ผู้เฒ่าคนหนึ่งเคยเกิดเป็นหมู
ได้อธิษฐานจะประกอบกุศล ขณะเจ็บป่วยอยู่ ผลปรากฏว่ามีอายุยืนยาวและมั่งมี
ฆ่าสุนัขโดยไม่ตั้งใจ เผยแผ่กฎแห่งกรรมชีวิต จึงไม่ตาย
เฉาหานผู้ฆ่าล้างเมือง ยมบาลลงโทษให้เกิดเป็น หมูทุกๆ ชาติ
ผิดพลาดไปเข้าในท้องหมู
เกิดเป็นหมูสามชาติ
คนสัตว์เวียนเกิด
เด็กขอทานเล่าถึงอดีตสามชาติ
สุนัขซื่อสัตย์ สืบคนร้ายได้

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ