กินเจอาหารธรรมชาติ

ความหมายของคำว่า เจ
รู้ และเข้าใจการกินเจอยางถูกต้อง
หลักในการปรุงและรับประทานอาหารเจที่ถูกต้อง
ข้อควรปฏิบัติ
คุณประโยชน์จากการรับประทานอาหารเจ
การรับประทานอาหารเจให้ผลทางจิตใจดังนี้
หลักธรรมในการกินเจ
วันทั้ง ๗ อันควรงดเว้นเนื้อสัตว์
1.สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์จริงหรือ?
2.ไม่ได้ฆ่าสัตว์ แต่กินเนื้อสัตว์ เป็นความผิดบาปไหม?
3. ซื้อเนื้อกิน ไม่ได้ฆ่าเอง มีความผิดหรือไม่?
4.มนุษย์ควรกตัญญูต่อสัตว์ผู้มีคุณ
5. ทำไมการกินเนื้อจึงสร้างหนี้สินเวรกรรมติดตัว?
6. คนกินเจ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
7. ผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงล้วนกินเจ
8.กินเจทุกวัน คือ การทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ทุกวัน
9. หลงติดอยู่ใน “ความอร่อยลิ้น” นำไปสู่ความวิบัติ
10. งดกินเนื้อสัตว์ คือการแผ่เมตตาที่สูงสุดอยู่ทุกขณะจิต
ประวัติการกินเจเดือนเก้าจีน (เก้าอ๊วงเจ)
เบื้องต้นแห่งพิธีกรรมเก้าอ๊วงเจ
บทสุดท้าย
ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง
เหตุแห่งความมีอายุสั้นและสุขภาพเสื่อมโทรม
เหตุแห่งความมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง
เนื้อสัตว์เป็นอาหารตามธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์หรือไม่
มนุษย์ควรจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารประเภทใด?
อะไรคืออาหารที่แท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์?
อันตรายจากการกินเนื้อสัตว์
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
คุณค่าของอาหารธรรมชาติตามหลักโภชนาการ
หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติ
ตัวอย่างของอาหารธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการดัดแปลง
“สาวอาข่า” ไม่บริโภคอาหารพิเศษ
กินดีมีอานามัย สำหรับผู้มีเชื้อ เอช.ไอ.วี.
มังสวิรัติที่ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มาดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีกันเถอะ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ