ท่องนรกอเวจี

คำนำท่องอเวจี
ประกาศเลขาตำหนักเง็กเซียนฮ่องเต้
พระราชโองการเง็กเซียนฮ่องเต้
พระบรมราชโองการ
เทพดาวหลิวแห่งตำหนักใต้
คำนำของเทพเจ้าฮุนหยวน
คำนำของพระอรหันต์จี้กง
คำนำของพระโพธิสัตว์กวนอิม
คำนำของพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์
อานิสงส์พิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี”
ครั้งที่ 1 พระจี้กงนำชิวเซิงไปทัศนาเมืองนรก
ครั้งที่ 2 พระจี้กงนำชิวเซิงไปชำระกายทิพย์
ครั้งที่ 3 พระจี้กงนำชิวเซิงท่องอเวจี
ครั้งที่ 4 สัมภาษณ์ฮิตเลอร์และฉินก้วย
ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์ลูกทรพีในอเวจี
ครั้งที่ 6 สัมภาษณ์โจรปล้นฆ่าในอเวจี
ครั้งที่ 7 สัมภาษณ์แพทย์ทหารญี่ปุ่นในอเวจี
ครั้งที่ 8 สัมภาษณ์พ่อค้าขายคนในอเวจี
ครั้งที่ 9 สัมภาษณ์คนร้ายวางเพลิงในอเวจี
ครั้งที่ 10 ผู้สมสู่ในหมู่เครือญาติตกอเวจี
ครั้งที่ 11 สัมภาษณ์พ่อยาเสพติตในอเวจี
ครั้งที่ 12 สัมภาษณ์ข้าราชการชั่วในอเวจี
ครั้งที่ 13 พระราชินีแห่งราชวงค์ฮั่น
ครั้งที่ 14 สัมภาษณ์คนบ้ากามในอเวจี
ครั้งที่ 15 สัมภาษณ์โจรเหี้ยมในอเวจี
ครั้งที่ 16 ชมยมบาลตัดสินคดี
ครั้งที่ 17 สัมภาษณ์ผู้ได้ขึ้นสวรรค์
ครั้งที่ 18 พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์จัดงานเลี้ยง
พระราชโองการมีความว่า
พระราชโองการพระเจ้าเง็กเซียน
พระโพธิสัตว์กวนอิม
วิญญาณเจ้าพ่อเมืองชลจากมหาอเวจีนรก
เฉินจิ้นซิงแห่งนรกอเวจี
ยมบาลตัดสินคดีอมเงินบริจาค
ยมบาลตัดสินคดีโกงตาชั่ง
ยมบาลคดีเศรษฐีนักบุญ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ