เทิดทูนตัวหนังสือ

คำนำเทิดทูนตัวหนังสือ
เหยียดหยามเงินตราถูกฟ้าผ่าตาย
โฆษณาบุหรี่เกิดเป็นสุนัข
พิมพ์ตัวหนังสือบนตะเกียบผลตาบอด
ขโมยลังไม้ถูกไฟคลอกตาย
เหยียบย่ำอักษรจะไร้บุตร
พิมพ์ตัวอักษรบนผ้าแพรอับจนจนตาย
ลบหลู่ตัวอักษรถูกฟ้าผ่า
พิมพ์หนังสือบนผ้าเช็ดหน้าตาบอดสองข้าง
พิมพ์ยี่ห้อใต้รองเท้าอายุสั้น
ทะนุตัวอักษรได้บุตรดี
เทินทูนอักษรลูกหลานรุ่งเรือง
เทิดทูนหนังสือสอบได้ที่ 1
เทิดทูนหนังสือได้บุตรดี
เทิดทูนหนังสือรุ่งโรจน์ สาม ชั่วคน
เผาหนังสือพิมพ์มีบุตรในวัยชรา
คนขอทานเทิดทูนกระดาษหนังสือเกิดเป็นลูกเศรษฐี
จำนำเสื้อผ้าซื้อกระดาษหนังสือได้เป็นผู้จัดการธนาคาร
เผากระดาษพบทองในกองขี้เถ้า
ฝังขี้เถ้าลูกหลานรุ่งเรือง
คนเขลาเทิดทูนหนังสือเกิดสติปัญญา
ขุดดินได้ทอง
สาเหตุของการอยู่ครบ 5 ชั่วคน
ผลงานของนายอำเภอเจียงซี
มีบุตรเมื่ออายุ 54ปี
เทพประทานพระ
ฟื้นคืนชีพได้เป็นนายอำเภอ
ภาพลามก
ทำลายหนังสือลามกได้ทองลักษณะหน้าเปลี่ยน
เทิดทูนหนังสือเกิดในบ้านเศรษฐี
จิตเมตตาได้เงินก้อนโต
คนงานเทิดทูนหนังสือได้ลาภ
เก็บกระดาษไม่ต้องจมน้ำตาย
ถนอมตัวหนังสือได้อายุยืน
ประทานบุตรให้ครอบครัวที่เทิดทูนหนังสือ
เทิดทูนหนังสือพ้นเคราะห์ภัย
เทิดทูนหนังสือลูกหลานรุ่งโรจน์
ฟ้าผ่าสาวใช้มีประจำเดือน
รักษาแม่พิมพ์ธรรมะได้ผลดีตอบแทน
พิมพ์หนังสือธรรมะอายุยืน
เทิดทูนหนังสือพ้นเคราะห์ภัยเพิ่มอายุได้บุตรดี
อาชีพทำเทียนขายแต่ห้ามมีหนังสือบนเทียน
เทิดทูนหนังสือและพิมพ์หนังสือธรรมะแจกได้ผลดีตอบสนอ
ขี้เถ้าช่วยพ้นภัย
เทิดทูนหนังสือ อายุยืนยาว ลูกหลานรุ่งเรือง
บรรทุกหนังสือธรรมะ รวยไม่รู้ตัว
สำนึกบาปหันมาเทิดทูนหนังสือเยี่ยงเกิดใหม่
เก็บกระดาษหนังสือหายป่วยจากวัณโรค
ป้ายเทิดทูนหนังสือไล่โจร
เทิดทูนหนังสือเพิ่มสติปัญญาให้บุตร
สมาชิกในสมาคมเทิดทูนหนังสือต่างหลีกพ้นโรคระบาด
ขี้เถ้าเสริมตลิ่ง
ขี้เถ้าสงบคลื่น
เทิดทูนหนังสือหลีกพ้นเภทภัย
ลบหลู่หนังสือ ตัวเองตาบอด เมียตีจาก
เทิดทูนหนังสือต้านภัย
ประหยัดคำพูดในทางคุณธรรม
ตกน้ำไม่ตาย
กว้านซื้อกระดาษหนังสือสุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว
ตัดมุมกระดาษสร้างบุญให้ลูกหลาน
ชีวิตคือละคร
รู้แจ้ง
นกก็มีหัวใจ
เหตุที่บุตรเป็นใบ้
พ่อค้าเกิดเป็นโค
ความซื่อสัตย์ล้ำค่ากว่าหยก
ห้ามฆ่าสัตว์เซ่นไหว้
หมอรักษาคู่อริ
เจ้ากรรมนายเวรทวงชีวิต
หนี้กรรม 26 ดาบ
วางดาบบรรลุพุทธะ
กลัวเสียงฟ้าร้อง
ผลของลูกอกตัญญู
จับพ่อใส่กรงให้เสือกิน
ความกตัญญูของหมาน้อย
เศรษฐีเกิดเป็นหมู
เศรษฐีเกิดเป็นขอทาน
วนเวียนกรรม
ภรรยา 4 คน
ยมบาลตัดสินคดีฆ่าแมว
คดีทำดีไม่ตลอด
คดีหมอชั่ว
คดีหญิงคบชู้
คดีทารุณคนใช้
คดีหมอผีลามก
คดีหมอใจบุญ
คดีลูกอกตัญญู
สองคดี
คดีลูกเนรคุณ
คดีปล้นฆ่า
คดีนักบุญ คนบาป
ไขปัญหากามา
ไขปัญหาโทษในนรก
ไขปัญหากินเจ
พบยมบาล
คำสารภาพบาป
สูตรบำเพ็ญร้อยปี

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ