ธรรมะแห่งความสุข

จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)
ความหมายและขอบเขตของความสุข
ข้อ ๑. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ
ข้อ ๒. ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามี ปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น
ข้อ ๓. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ข้อ ๔. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับ ผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา
ข้อ ๕. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
ข้อ ๖. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง
ข้อ ๗. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย
ข้อ ๘. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป
ข้อ ๙. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้
ข้อ ๑๐. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี
พระโอวาทเกี่ยวกับการบำเพ็ญ
พระโอวาทเกี่ยวกับครอบครัว
จะสร้างชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร
วิธีลบล้างให้ตนปราศจากความกลัดกลุ้มวุ่นวาย
เซ็นแห่งความกลมกลืนระหว่างมนุษย์
พระโอวาทเกี่ยวกับตอบแทนร้ายด้วยความดี
การแสวงหาช่องว่างของชีวิต
อารมณ์ สวรรค์งามวิสุทธิ์
ความต่างสามีภรรยา
ถอยก้าวหนึ่งฟ้ากว้าง
พระโอวาทเกี่ยวกับความจริงใจ
พระโอวาทเกี่ยวกับอภัยทาน
ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ