ข้อเตือนใจ (คุกสวรรค์)

เกริ่นนำข้อเตือนใจ (คุกสวรรค์)
สภาพความเป็นจริงในคุกสวรรค์ พระโอวาทท่านผู้เฒ่าคุณฟ้า
คุกสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง ยอดเมฆาวายุ
คุกสวรรค์ชั้นที่สองยอดวายุสายฝน
คุกสวรรค์ชั้นที่สามยอดวายุสีทอง
พระโอวาทผู้เฒ่าคุณฟ้า นำญาณเดิมแสดงหลักฐาน
ประจักษ์หลักฐาน สภาพความเป็นจริงในคุกสวรรค์
ผิดต่ออาจารย์และพระโองการฯ ต้องถูกเคี่ยวกรำยังคุกสวรรค์
ยึดมั่นในทิฐิของตนเอง จึงปิดบังจิตญาณอันแท้จริง
ไม่รู้จักถนอมบุญวาสนา ตัวเองจึงถูกขังคุกสวรรค์
จิตใจไร้เมตตากรุณา ยากที่จะสำเร็จในมรรคผล
มนุษยธรรมไม่บรรลุ ต้องขัดเกลาอยู่ที่จิ่วหยังกวน
นิสัยอารมณ์ไม่ได้แก้ไข จึงเกิดไฟเผาผลาญบุญกุศล
จิตเดิมของตนไม่กระจ่างแจ้ง เมื่อเป็นวิญญาณจึงยากบำเพ็ญ
ถือศีลเจได้ไม่บริสุทธิ์ พลาดต่อวาระโอกาสของตน
เก็บสถานธรรมเลิกราเสียก่อน ผิดบาปที่มียากให้อภัย
เมื่อมีความคิดผิดพลาดคลาดเคลื่อน ความดีที่ทำมาก็สูญเปล่า
ผิดต่อปณิธานให้ร้ายธรรม ยากกลับคืนบ้านเดิมแดนนิพพาน
เมื่อยึดถือตนจึงลำพองตัว ไปยังนรกฝึกเคี่ยวกรำธรรม
ตั้งปณิธานแล้วไม่บรรลุ ถูกขังนรกน้ำแข็งหนาวเน็บ
ความในใจของอสูรกาย (๑)ทดสอบคน-ผี-เทพในธรรมกาลยุคขาวให้ตกหล่น
(๒) ธรรมะจริง บำเพ็ญจริง ทดสอบจริง
(๓) หนึ่งความคิดเป็นมาร ลุ่มหลงตลอตชาติ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ