แสงแห่งชีวิตพระเจ้าเตาครัว

คำนำ แสงสว่างแห่งชีวิต
กุมารเทพ เหยียวฉือเซียนกง (ฉิมพลี)
บทนิพนธ์สนองราชโองการ
วันพฤหัสที่ 3 กันยายน ปีระกา
วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2524
วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2524
วันพฤหัสที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2524
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2524
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2524
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2524
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2524
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2524
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2524
วันพฤหัสที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2524
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2524
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2524
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
พิธีเรียกขวัญ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2524
พระเจ้าเตาศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิต
พระราชเสาวนีย์
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2524
บันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของ “แสงสว่างแห่งชีวิต”
ท่อง “คัมภีร์พระเจ้าเตาใหม่”
แสงสว่างแห่งชีวิตกับครอบครัวของข้าพเจ้า
อานิสงส์การกราบไหว้ซือมิ่งจิงกุง
อ่าน “แสงสว่างแห่งชีวิต”
ความรู้สึกหลังจากเข้าบ้านใหม่
ขอสรรเสริญพระกรุณาธิคุณพระเจ้าเตา
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเตา
บทความขอบคุณพระเจ้าแห่งเตาไฟ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ