บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง

คำนำ
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์องค์ประมุขแห่งยมโลก
เทวโองการ ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้
พระเหวินฮวงองค์ประธานแห่งฟ้าทักษิณ
ครั้งที่ 1 แดนระหว่างเมืองมนุษย์กับยมโลก
ครั้งที่ 2 ด่านลงทะเบียน
ครั้งที่ 3 แดนมอบขัง
ครั้งที่ 4 ศาลสอบสวน
ครั้งที่ 5 แดนชั้นสาม
ครั้งที่ 6 วิญญาณนักรบ
ครั้งที่ 7 แดนชั้นที่ 2
ครั้งที่ 8 วิญญาณเด็กทารก
ครั้งที่ 9 วิญญาณผีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ครั้งที่ 10 วิญญาณผีป่วยตาย
ครั้งที่ 11 วิญญาณผีฆาตกรรม
ครั้งที่ 12 วิญญาณผีความรัก
ครั้งที่ 13 วิญญาณจมนํ้าตาย
ครั้งที่ 14 บริสุทธ์ิวิญญาณ
ครั้งที่ 15 ทะเลไฟฝึกนรก
ครั้งที่ 16 ขอชีวิตแทนวิญญาณ
ครั้งที่ 17 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
ครั้งที่ 18 ผู้อำนวยการฝ่ายพลาธิการ
ครั้งที่ 19 ผู้อำนวยการฝ่ายพลาธิการต่อ
ครั้งที่ 20 หายสงสัย
ครั้งที่ 21 เสพยาเสพติด
ครั้งที่ 22 เที่ยวเมือง
ครั้งที่ 23 เที่ยวเมืองต่อ
ครั้งที่ 24 วิตกจริต
ครั้งที่ 25 เที่ยวแดนขังหนึ่ง
ครั้งที่ 26 เที่ยวแดนขังต่อ
ครั้งที่ 27 สนามวิ่งแข่ง
ครั้งที่ 28 รับส่วนกุศลลดกรรม
ครั้งที่ 29 วิญญาณผีฝึกขับรถ
ครั้งที่ 30 แดนขังสี่
เก็บกระดาษได้ธนบัตรการค้าฟื้นตัว
ตอนที่ 35.... บัวสีแดงเหนือตมสีดำ
ปฐมสาธุการพจน์ของเทพเจ้าหลี่วเจินเหยิน ตรัสแนะน้อมนับถือเทวราชโองการ

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ